Advokátska kancelária

   Sme advokátska kancelária so sídlom v Bratislave, ktorá poskytuje právne služby vo všetkých oblastiach práva, najmä však v oblasti trestného práva, ale aj v oblastiach občianskeho, obchodného a správneho práva.

   Svojim klientom pri ochrane ich práv poskytujeme profesionalitu, skúsenosti, odbornosť a ľudský prístup.

   V rámci nášho zamerania na konkrétne oblasti práva poskytujeme komplexné právne služby od právneho poradenstva, cez spracovávanie  právnych analýz, až po zastupovanie klientov pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci.

   Našim cieľom je udržanie dôvery klientov v existenciu spravodlivosti a právneho štátu.