TEAM


JUDr. Eva Mišíková
zakladajúca advokátka

mob.: + 421 911 602 383
e-mail: eva.misikova@akmisikova.sk

•    trestné právo 
•    občianske právo
•    správne právo


JUDr. Ing. Rudolf Cádra
advokát

mob.: + 421 915 578 593
e-mail: rudolf.cadra@akmisikova.sk

•    trestné právo 
•    obchodné právo  

JUDr. Romana Škorcová
advokátka

mob.: + 421 907 227 369
e-mail: romana.skorcova@akmisikova.sk

•    občianske právo
•    správne právo
•    rodinné právo

JUDr. Marek Gajdoš
advokát

mob.: + 421 903 750 755 
e-mail: marek.gajdos@akmisikova.sk 

•    trestné právo 
•    občianske právo
•    správne právo

Mgr. Pavol Gavora
advokát

mob.: + 421 910 233 403
e-mail: pavol.gavora@akmisikova.sk

•    trestné právo
•    záväzkové právo

Mgr. Jaroslav Chlapík
advokátsky koncipient

mob.: + 421 915 303 766
e-mail: jaroslav.chlapik@akmisikova.sk

•    trestné právo
•    občianske právo